Eluviis mõjutab meie tervist 50 %

pärilikkus ja keskkond kumbki 20 %

arstiabi 10 %

 •  
 •  
Olulised kontaktid
 • Perearsti nõuandetelefon 1220
 • Koroonaviiruse infotelefon 1247
 • Vältimatu arstiabi vajadusel kiirabi tel. 112
 • Mürgistusteabe infoliin 16662
 • Lasteabi 116111 (24h)
 • Ohvriabi telefon 116006 (24h)
 • Hingehoiu telefon 116123 (24h)
 • Eluliin 6558088 (eesti keel), 6555688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
 • Tallinna Lastehaigla nõuandetelefon 1599
 • Ööpäevaringne ämmaemanda nõuandetelefon 12252
 • Synlab klienditeenindus 17123
 • Tervisekassa 6696630 info@tervisekassa.ee
 • Terviseamet 7943500 info@terviseamet.ee